Velkommen til datasenterforum!

 

Her følger innkalling og dagsorden til datasenterforum onsdag den 16. mai kl 12.30-14.30 hos IKT-Norge i Oscarsgate 20, Oslo:

 

1. Nyheter fra RNB - revidert statsbudsjett

- RNB legges frem den 15  mai, og Roger Schjerva orienterer om eventuelle nyheter i RNB som vedrører bransjen

 

2. Status utenlandskabler og kjernenett

- Statusoppdatering fra NKOM om tildelingskriterier, tidsplan for utsending av forespørsel mv.

 

3. Næringsklynge/datasenter

- Hvilke initiativer og muligheter er relevante for etablering av næringsklynger knyttet opp mot datasenteretableringer?

 

4. Datacloud Monaco

- Diskusjon omkring mulige fellesaktiviteter for aktører som deltar på konferansen.

 

Vel møtt!

 

Har du spørsmål? Kontakt Roger Schjerva på e-post schjerva@ikt-norge.no

Kommende arrangementer

4.
September 2018
IKT-Norge
IKT-Norge Bredbåndsforum
5.
Desember 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotell
IKT-Norges julemiddag og seminar