Velkommen til datasenterforum

 

Tid: Torsdag 27. september, kl. 14.00-15.30

Sted: IKT-Norge, Oscarsgate 20

 

På agendaen denne gangen har vi følgende saker:

 

1. Orientering om den generelle datasentersituasjonen sett fra medlemmenes perspektiv. Det er meningen at dette orienteringspunktet skal rotere mellom medlemmene for hvert av møtene, først ute denne gangen er Green Mountain ved Tor Kristian Gyland.

 

2.  Krav om anleggsbidrag i regionale maskenett. Stein Solbu fra Nordavind DC innleder om den vedtatte forskriften om anleggsbidrag og hvilke mulige negative konsekvenser dette kan ha for bransjen.

 

3. El-sertifikater - faktaopplysninger og vurdering av effekten dette har hatt for bransjen. Innleder vil bli annonsert.

 

4. NKOM - status tildeling av midler ved etablering av nye internasjonale fiberforbindelser. Oppdatering v/Alexander Iversen, NKOM.

 

5. Kartlegging av datasenernæringen - brev fra NFD.

 

Har du spørsmål? Kontakt Roger Schjerva på e-post schjerva@ikt-norge.no

Kommende arrangementer

5.
Desember 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotell
IKT-Norges julemiddag og seminar