Tid: 13.00 - 15.00

Sted: IKT-Norge, Oscarsgate 20, Oslo

 

Agenda:

 - Universell utforming av digitale læremidler - utredning og tilsyn av DIFI. Nytt regelverk trer i kraft 01.01.18 - hva betyr det? DIFI skal føre tilsyn og vil delta i møtet for å innlede

- Status etter valget

- Strategien for digital læring

- Aktiviteter 2017/18

Kommende arrangementer

22.
Mars 2018
IKT-Norge
Fintech Forum
22.
Mars 2018
Teknologihuset
EHiN-partnermøte 2018
11.
April 2018
IKT-Norge
Forum for offentlig sektor