Tid: 13.00 - 15.00

Sted: IKT-Norge, Oscarsgate 20, Oslo

 

Agenda:

 - Universell utforming av digitale læremidler - utredning og tilsyn av DIFI. Nytt regelverk trer i kraft 01.01.18 - hva betyr det? DIFI skal føre tilsyn og vil delta i møtet for å innlede

- Status etter valget

- Strategien for digital læring

- Aktiviteter 2017/18