Velkommen til Ehelseforum! 

 

Tid: 10.00-12.00

Sted: IBM Client Center, Lakkegata 53

 

Agenda

- Program for Velferdsteknoklogi - status. V/Thor Steffesen, Direktoratet for e-helse

- Invitasjon om samarbeid - smart helse. V/Liv Eli Lundeby, Kreftforeningen

Kreftforeningen vil lage en utstilling om smart helse våren 2019. Vi ønsker samarbeidspartnere som kan bidra med kompetanse, ideer, produkter, sponsormidler og som har lyst til å lage en utstilling i samarbeid med oss. 

- EHiN 2018 - utstilling, middag og matchmaking. V/Macsimum, Hilde Rødseth

- EHiN 2018 - program. V/Nard Schreurs

- Arendalsuka, eventuelt

 

Har du spørsmål? Kontakt vår direktør for e-helse, Nard Schreurs: nard@ikt-norge.no

Kommende arrangementer

1.
November 2018
IKT-Norge
Innspillsmøte - IKT-Norge på SXSW 2019
7.
November 2018
TBA (Oslo sentrum)
8.
November 2018
Café Christiania
Visma og IKT-Norge inviterer til digitaliseringsdebatt