IKT-Norge inviterer til møte i Fintech Forum torsdag 22. mars kl. 10.00 - 12.00 hos oss i Oscarsgate 20
 
 
Agenda for møtet blir:
 
- Money 2020 Europe og mulig nordisk stand
 
- Aktuelle regulatoriske utfordringer Vi orienterer blant annet om presiseringer ift crowdlending, og en update om Norges prosess rundt PSD2. - Send meg innspill på andre regulatoriske saker/utfordringer dere evt. møter.
 
- Diskusjon: hvordan kan vi bruke Oslo Fintech Hub som kanal for å styrke og synliggjøre Oslo-baserte fintech aktører?
 
- Annet - send gjerne saker dere vil ha på agendaen :)
 
 
Det er supert med en bekreftelse på at dere kommer. Har du spørsmål? Kontakt Liv Freihow på mail: lf@ikt-norge.no
 
Vennlig hilsen Liv Freihow
Direktør næringspolitkk
IKT-Norge