IKT-Norge oppretter nå «Forum for bærekraft og teknologi».

 

Vi ønsker med dette våre medlemmer velkommen til første møte i IKT-Norges lokaler den 5. mars kl 14.00-16.00.

Prinsippet om bærekraft vil ligge som et premiss i all virksomhet fremover, og for oss som næring vil dette være en kilde til nye forretningsmuligheter, men også gi oss en mulighet til å bidra der det smerter mest, nemlig klimaspørsmålet. Hva gjør vi da som næring? Hvordan bidrar vi utover det å tjene penger til egen virksomhet?

Som et resultat av dette oppretter nå IKT-Norge sammen med ledende bedrifter, små og store, et eget forum for teknologi og bærekraft. Vi møter en konstant etterspørsel etter våre meninger om hva den såkalte smarte byen skal bygges på.  Sammen må vi gi de gode svarene og være med å lede utviklingen sammen med våre politikere, øvrig næringsliv og befolkningen.

 

PS.: Ønsker du å være fast medlem av Forum for bærekraft og teknologi? Registrer deg her. Vi minner om at dette er et tilbud kun for IKT-Norges medlemmer.

 

Agenda: 

 1. Vår mulighet -  vårt ansvar. Heidi  Austlid, adm. dir. IKT-Norge

 2. Introduksjon til forumet og arbeid videre. Fredrik Syversen, dir. for næringsutvikling IKT-Norge:
  1. Politisk - høringer  strategier osv.
  2. Markedsmessige muligheter
  3. Milepæler fremover

 3. Teknologi og den nære fremtids kollektivsystem -  muligheter for samarbeid med næringslivet. Frode Hvattum, strategidirektør Ruter.

 4. Smarte Oslo -  Oslo har mange ulike initiativ i skjæringspunktet teknologi og klima. Fredrik Syversen, adm. dir. IKT-Norge.
  1. SmartOslo-strategien
  2. Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019
  3. Næring for Klimarådet

 5.   Pådriv har ambisjon om å gjøre Hovinbyen i Oslo til en global plattform for bærekraftig byutvikling. Eli Haugerud, avd. leder Tekna.

 

Har du spørsmål? Kontakt Fredrik Syversen på mail fs@ikt-norge.no

 

Vel møtt!