Velkommen til forum for bærekraft og teknologi!

 

Tid: 19. Juni

Kl: 12.00-14.00

Sted: IKT-Norge, Oscars gate 20, Oslo


Dagsorden:

 

 • Velkommen

 • Oslo som miljøhovedstad i 2019

  Oslo vant EU-kommisjonens kåring om å bli miljøhovedstad i 2019. Byen skal i 2019 ha et tettpakket og engasjerende program for byens befolkning, næringsliv og kunnskapsmiljøer samt et internasjonalt publikum. Oslo kommune inviterer derfor byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bli støttespillere og samarbeidspartnere.

  • Innledning ved Anita Lindahl Trosdahl, prosjektleder Oslo Kommune
  • Dialog: Muligheter for norsk IKT-næring

 

 • Nytt prosjekt, ved Fredrik Syversen.
  • IKT-næringens bidrag til FNs bærekraftsmål -  Beskrivelse av potensielt prosjekt og diskusjon:
   IKT-Norge ønsker sammen med medlemmene å lage en kommunikasjonspakke om hvordan vi som bransje bidrar inn i bærekraftsmålene både hjemme og ute. Informasjonen skal leve både digitalt hos oss som organisasjon og blant våre medlemmer på egne digitale flater.

Kommende arrangementer

1.
November 2018
IKT-Norge
Innspillsmøte - IKT-Norge på SXSW 2019
7.
November 2018
TBA (Oslo sentrum)
8.
November 2018
Café Christiania
Visma og IKT-Norge inviterer til digitaliseringsdebatt