Tid: 11.00-12.30

 

Datasenterinteressene i IKT-Norge samles for tredje gang i år. Vi oppsummerer gode og dårlige nyheter i statsbudsjettet som kom dagen før og hvordan vi skal forholde oss til dem. Vi får status for Regjeringens arbeid med en nasjonal datasenterstrategi. Vi ser nærmere på fibersituasjonen ut av landet og diskuterer arbeidet framover. Vi får også besøk av Statkraft som forteller om sine planer i tiden som kommer.