Tid: 15. mars kl. 12.30 - 14.00

Sted: IKT-Norge, Oscarsgate 20

 

Alle våre datasenter-medlemmer og medlemmer som er engasjert i datasenterinfrastruktur er velkommen til neste møte i Forum for industrielle datasentre.

 

Vi skal gå gjennom hva som skal være IKT-Norges innspill til myndighetene for hvordan statsstøtten til utenlandskabler bør utformes. Vi får også besøk av statssekretær Magnus Thue fra Næringsdepartementet for gjennomgang av Regjeringens strategi som nylig ble lagt frem (kommentert av oss her).

 

Statssekretær Magnus Thue

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål? Kontakt Roger Schjerva på schjerva@ikt-norge.no