Tid: 15. mars kl. 12.30 - 14.00

Sted: IKT-Norge, Oscarsgate 20

 

Alle våre datasenter-medlemmer og medlemmer som er engasjert i datasenterinfrastruktur er velkommen til neste møte i Forum for industrielle datasentre.

 

Vi skal gå gjennom hva som skal være IKT-Norges innspill til myndighetene for hvordan statsstøtten til utenlandskabler bør utformes. Vi får også besøk av statssekretær Magnus Thue fra Næringsdepartementet for gjennomgang av Regjeringens strategi som nylig ble lagt frem (kommentert av oss her).

 

Statssekretær Magnus Thue

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål? Kontakt Roger Schjerva på schjerva@ikt-norge.no

 

Kommende arrangementer

22.
Mars 2018
IKT-Norge
Fintech Forum
22.
Mars 2018
Teknologihuset
EHiN-partnermøte 2018
11.
April 2018
IKT-Norge
Forum for offentlig sektor