Tid: 14.00 - 15.30

 

Det blir et nytt møte i forum for offentlig sektor. For de av IKT-Norges medlemmer som har offentlig sektor som en viktig kunde. Denne gang får vi besøk av Lars Peder Brekk, sjef for Brønnøysundregisteret/Altinn. Myndighetene har gitt Altinn en sentral rolle i digitaliseringen av både stat og kommune. Samarbeidet mellom Altinn og leverandørene om utvikling av offentlig sektor blir derfor hovedtema på dette møtet.

 

Program:

1. Velkommen - og siden sist-runde

2. Hvor går AltInn - og hvordan skal en samarbeide med leverandørene om videreutvikling av offentlig sektor?

Med Lars Peder Brekk, direktør og Cathrine Holten, digitaliseringsdirektør i Brønnøysundregisteret

3. Ny standardavtale om anskaffelse av skytjenester - Lars Giske representerer IKT-Norge i DIFIs referansegruppe

4. Nyheter fra politikken - statsbudsjettet m.m.

5. Roger tar en runde

 

Vel møtt!