Tid: 11. april kl 1400 - 1545

Sted: IKT-Norge, Oscarsgate 20

 

Alle våre medlemmer som har offentlig sektor som viktig kunde er velkommen til neste møte i Forum for offentlig sektor.

 

Vi får besøk av Steffen Sutorius som leder Regjeringens direktorat for digitalisering av offentlig sektor, DIFI. I tillegg har DIFI tunge oppgaver knytta til offentlige anskaffelser og forvaltningspolitikk. Sutorius er utfordret på å legge fram sine framtidsplaner og har helt sikkert noen utfordringer til oss som leverandører. Vi tar også en kikk på Riksrevisjonens siste rapport som gir full støtte til IKT-Norges syn på at digitaliseringsarbeidet må underlegges sterkere sentral styring og at muligheten for dialog med aktuelle leverandører om bedre løsninger må utnyttes bedre.

 

Agenda:

1. Velkommen og siden sist runde rundt bordet

 

2. Hva har DIFI tenkt til å gjøre for å få til støtte fart og kraft på digitaliseringen av offentlig sektor i Norge? Hvordan skal samarbeidet med privat sektor skje?

Vi har utfordret DIFI-sjefen, Steffen Sutorius til å snakke med oss om dette. DIFI er Regjeringens etat for å gjennomføre de digitale ambisjonene for statlig sektor. DIFI er samtidig sekretariat for SKATE, som er et felles digitaliseringsråd for ledere i hele offentlig sektor.

 

3. Hvordan kan vi bruke Riksrevisjonens svært kritiske rapport om digitaliseringen av statlig sektor?

Se sak her.

Jeg kommenterte rapporten slik.

 

4. Arbeidet med en offentlig skytjeneste

Se og meld dere gjerne på her.

 

5. Arbeidet med offentlige anskaffelser

En stortingsmelding er varslet. IKT-Norge og Bull planlegger seminar om effektive og innovative anskaffelser i samarbeid med innkjøpersiden.

 

Meld gjerne fra om du har andre saker du syns vi burde ta en runde på nå!

 

Vel møtt!

 

Har du spørsmål? Kontakt Roger Schjerva på schjerva@ikt-norge.no