Programmet utarbeides av en programkomite og oppdateres fortløpende. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet

Plenumssesjon

08.30-08.50 Registrering og Kaffe  
08.50-09.00 Frokost og registrering  
09.00-09.05

Velkommen

 
09.05-09.45

Henok Tesfazghi

Juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet

I 2018 får Norge nye personvernregler.

- Hvorfor må norske virksomheter forholde seg det?
- Hva betyr det for ledere, fagansvarlige, ansatte, tillitsvalgte, brukere, leverandører og kunder?
- Hvordan jobber Datatilsynet med de nye reglene og hva er våre forventinger til dere?
- Vi presenterer de 10 viktigste endringene fra dagens regelverk til de nye personvernreglene som kommer i 2018 og gir råd om hvordan dere kan starte arbeidet med de nye reglene.

09.45-10.30

Kristin Haram Førde
Bull & Co

 Innovasjonstakten og investeringene i ny teknologi i finansnæringen har økt de siste årene. Det er blitt lettere å samle inn og analysere store datamengder om brukerne, til en rimeligere pris enn tidligere.

Disse opplysningene brukes til å tilpasse tjenester, og skaffe tilveie et økende tilbud til forbrukere, som igjen forventer høy effektivitet, tilgjengelighet og brukervennlighet. Forbrukerne forventer også at personvernet ivaretas.

GDPR vil sette grenser for hvordan personopplysninger kan samles inn og brukes til utvikling av persontilpassede tjenester innen bank- og finansnæringen.

Samtidig er et annet nytt regelverk nært i tid - den 1. januar 2018 trer det nye og reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD II) i kraft. PSD II vil åpne for nye aktører og mer åpenhet for tilgang til personopplysninger fra brukerne.  

 Vi ser på hvordan GDPR og PSD II vil påvirke innsamling, lagring og bruk av data og personopplysninger, og hva finansnæringen bør forberede seg på.

10.30-10.50

Pause

 
10.50-11.00

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

 GDPR regulering, teknologi, organisasjon og kompetanse. Hva er viktig for bransjen, hva skjer fremover nå og hvordan jobber vi med landskapet rundt GDPR
11.00-11.15 Fred Richard Elsheim

 DNB 

 

Den nye finanshverdagen: digitalisering, AI, maskinlæring, Big Data, Internet of Things, PSD2, Fintech, Cybercrime og GDPR – et paradigmeskifte for bank, finans og forsikring.

Hva gjør en finansnæringen for å møte utfordringene med GDPR

Hva gjør vi i DNB for å lykkes med implementeringen av GDPR

 

Elsheim er Advokat på Juridisk i DNB med fagansvar for personvern

og involvert i DNBs GDPR-prosjekter

 

11.15-11.30

Thomas Bostrøm Jørgensen

AllClear ID og Encap Security
 

Med GDPR innføres nye rapporteringskrav fra selskaper til myndigheter og sluttbrukere i forbindelse med datainnbrudd. Dette medfører at datainnbrudd blir offentliggjort på en helt nye måte og stiller selskaper og myndigheter overfor store utfordringer som kan få dyptgripende konsekvenser. USA har hatt krav til rapportering ved datainnbrudd i mange år allerede og vi sammenligner kravene som stilles i USA og EU, ser på eksempler fra det amerikanske markedet og foreslår noen "best practices" i forhold til sluttkunderapportering og håndering av kunderespons. 

11.30-12.00

Q & A med alle foredragsholdere og salen

Spørsmål og svar blir samlet opp og gjort tilgjengelig etterpå og vil inngå i bransjen og myndighetenes arbeid med den videre innføringen og oppfølgingen av GDPR i Norge.

 

 

 

Kommende arrangementer

4.
September 2018
IKT-Norge
IKT-Norge Bredbåndsforum
5.
Desember 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotell
IKT-Norges julemiddag og seminar