Programmet utarbeides av en programkomite og oppdateres fortløpende. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet

Plenumssesjon

08.30-08.50 Registrering og Kaffe  
08.50-09.00 Frokost og registrering  
09.00-09.05

Velkommen

 
09.05-09.45

Hallstein Husand
Fagdirektrør i Datatilsynet

I 2018 får Norge nye personvernregler.

- Hvorfor må norske virksomheter forholde seg det?
- Hva betyr det for ledere, fagansvarlige, ansatte, tillitsvalgte, brukere, leverandører og kunder?
- Hvordan jobber Datatilsynet med de nye reglene og hva er våre forventinger til dere?
- Vi presenterer de 10 viktigste endringene fra dagens regelverk til de nye personvernreglene som kommer i 2018 og gir råd om hvordan dere kan starte arbeidet med de nye reglene.

09.45-10.30

Kristin Haram Førde

Bull & Co

Om GDPR og innføringen i norsk rett på arbeidsrettssiden.

GDPR vil innføres i Norge ved inkorporasjon – det vil si at den gjøres gjeldende som norsk lov uten omskrivninger. Likevel åpner GDPR for at Norge skal kunne fastsette nasjonale regler som utfyller, presiserer eller gjør unntak fra forordningen.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med ansettelsesforhold er direkte regulert av GDPR artikkel 88. Artikkel 88 åpner for særlover i de enkelte medlemsland i EU, inkludert Norge, og arbeidsretten er i så måte særstilt i det dette gir anledning til å

Fastsette lokale regler på dette området.  Vi ser nærmere på denne bestemmelsen, og ser hva den vil ha å si for både arbeidsgivere og arbeidstakere fra 25. mai 2018.

10.50-11.00

Pause

 
10.50-11.00

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

 GDPR regulering, teknologi, organisasjon og kompetanse. Hva er viktig for bransjen, hva skjer fremover nå og hvordan jobber vi med landskapet rundt GDPR
11.00-11.20

TBA

 
11.20-12.00

Q & A med alle foredragsholdere og salen

Spørsmål og svar blir samlet opp og gjort tilgjengelig etterpå og vil inngå i bransjen og myndighetenes arbeid med den videre innføringen og oppfølgingen av GDPR i Norge.

 

 

 

Kommende arrangementer

21.
September 2017
Teknologihuset
28.
September 2017
Hos Tieto, Skøyen
10.
Oktober 2017
Teknologihuset