Programmet utarbeides av en programkomite og oppdateres fortløpende. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet

Plenumssesjon

08.30-08.50 Registrering og Kaffe  
08.50-09.00 Frokost og registrering  
09.00-09.05

Velkommen

 
09.05-09.45

Bjørn Erik Thon
Direktør i Datatilsynet

I 2018 får Norge nye personvernregler.

- Hvorfor må norske virksomheter forholde seg det?
- Hva betyr det for ledere, fagansvarlige, ansatte, tillitsvalgte, brukere, leverandører og kunder?
- Hvordan jobber Datatilsynet med de nye reglene og hva er våre forventinger til dere?
- Vi presenterer de 10 viktigste endringene fra dagens regelverk til de nye personvernreglene som kommer i 2018 og gir råd om hvordan dere kan starte arbeidet med de nye reglene.

09.45-10.30

Kristian Foss
Bull & Co

Innføringen av ny personopplysningslov (GDPR) og nye regler for direktemarkedsføring skjerper i betydelig grad det personlig ansvaret styrer og daglig ledelse har. Advokat Kristian Foss vil gi en oversikt over:

- hele ansvarspaletten

- det ansvar som kan pådras og hvordan

- strategier for å verne virksomheten og ledelsen mot ansvar

10.30-10.50

Pause

 
10.50-11.00

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

GDPR regulering, teknologi, organisasjon og kompetanse. Hva er viktig for bransjen, hva skjer fremover nå og hvordan jobber vi med landskapet rundt GDPR
11.00-11.20

Nicolay Moulin 

Evry 

 

Nok en ny lov eller nye muligheter.

Hvordan bli complaient med ny forordning

11.20-12.00

Q & A med alle foredragsholdere og salen

Spørsmål og svar blir samlet opp og gjort tilgjengelig etterpå og vil inngå i bransjen og myndighetenes arbeid med den videre innføringen og oppfølgingen av GDPR i Norge.

 

 

 

Kommende arrangementer

4.
September 2018
IKT-Norge
IKT-Norge Bredbåndsforum
5.
Desember 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotell
IKT-Norges julemiddag og seminar