Datatilsynet, Bull & Co, Medier24 og IKT-Norge inviterer til dagsseminar om nye personvernregler og GDPR. Det nye regelverket gir norske og europeiske virksomheter nye plikter og mer ansvar for å ivareta personvern. Samtidig styrkes rettighetene til dem som får sine personopplysninger registrert. Denne lovendringen vil kreve at de fleste bedriftene og organisasjonene i Norge må gjøre forretnings- og driftsmessige endringer.


For hvem passer seminaret? 

Seminaret retter seg mot alle ansatte i bedrifter som utveksler data til kommersiell kommunikasjon. Det omfatter blant annet deg som jobber i en markedsavdeling, et mediebyrå, reklamebyrå eller med medier. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene.


Målet med konferansen er å gi et innblikk i og forståelse for hvordan de nye reglene vil treffe tjeneste-tilbydere og aktører i annonsør- og mediebransjen. Gjennom foredrag fra Datatilsynet, Microsoft, IKT-Norge, Bull & Co og andre bransjeaktører vil vi belyse endringene fra dagens regelverk til GDPR. I etterkant av foredragene blir det en god runde med Q&A hvor deltakerne kan stille spørsmål til panelet.   

 

Agenda publiseres fortløpende, seminaret finner sted mellom 08:30 – 16:00.

Har du spørsmål? Kontakt thea@ikt-norge.no 

Kommende arrangementer

21.
September 2017
Teknologihuset
28.
September 2017
Hos Tieto, Skøyen
10.
Oktober 2017
Teknologihuset