Programmet utarbeides av en programkomite og oppdateres fortløpende. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet

Plenumssesjon

08.30-08.50 Registrering og Kaffe  
08.50-09.00 Frokost og registrering  
09.00-09.05

Velkommen

 
09.05-09.45

Hallstein Husand
Fagdirektør i Datatilsynet

I 2018 får Norge nye personvernregler.

- Hvorfor må norske virksomheter forholde seg det?
- Hva betyr det for ledere, fagansvarlige, ansatte, tillitsvalgte, brukere, leverandører og kunder?
- Hvordan jobber Datatilsynet med de nye reglene og hva er våre forventinger til dere?
- Vi presenterer de 10 viktigste endringene fra dagens regelverk til de nye personvernreglene som kommer i 2018 og gir råd om hvordan dere kan starte arbeidet med de nye reglene.

09.45-10.30

Rune Nordengen
Bull & Co

 

Personvern i offentlig sektor reiser en rekke særlige problemstillinger. Mange opplysninger er sensitive samtidig som det er et krav og ønske om offentlighet. Hvordan vil det nye og strengere personvernregime General Data Protection Regulation - GDPR påvirke offentlige virksomheter?

 Vi vil se på:

– Status på innføring av GDPR i Norge

– Behandlingsgrunnlag og begrensninger for behandling av opplysninger.

– Innebygget personvern -  Hvordan kan man tilpasse it-systemene for å ivareta personvernet

– Sikkerhet for sensitive data.

– Krav til Personvernombud.

– Implementering av personvern i virksomheten -  fem steg du bør starte med nå.

10.50-10.50

Pause

 
10.50-11.00

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

GDPR regulering, teknologi, organisasjon og kompetanse. Hva er viktig for bransjen, hva skjer fremover nå og hvordan jobber vi med landskapet rundt GDPR 
11.00-11.20

Johannes Brodwall

Sopra Steria

 

Når man står ovenfor en stor og krevende oppgave som GDPR er det lett å bli paralysert. I dette foredraget går Johannes Brodwall inn på hvordan man kan starte å tilnærme seg GDPR ved å trekke fram tre viktige krav og konsekvenser disse kan få for systemutviklingsprosjektene.

 

  1. Hva betyr kravet om samtykke og innebygget personvern for bruk av persondata til testing?
  2. Hva betyr kravet om sikker databehandling for logging, backup og midlertidige filer?
  3. Hvordan kan virksomheter bruke kravet om dataportabilitet som en driver for innovasjon?
11.20-12.00

Q & A med alle foredragsholdere og salen

Spørsmål og svar blir samlet opp og gjort tilgjengelig etterpå og vil inngå i bransjen og myndighetenes arbeid med den videre innføringen og oppfølgingen av GDPR i Norge.

 

 

 

Kommende arrangementer

4.
September 2018
IKT-Norge
IKT-Norge Bredbåndsforum
5.
Desember 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotell
IKT-Norges julemiddag og seminar