Programmet utarbeides av en programkomite og oppdateres fortløpende. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet

Plenumssesjon

08.30-08.50 Registrering og Kaffe  
08.50-09.00 Frokost og registrering  
09.00-09.05

Velkommen

 
09.05-09.45

Senioringeniør Martha Eike 

Datatilsynet 

I 2018 får Norge nye personvernregler.

- Hvorfor må norske virksomheter forholde seg det?
- Hva betyr det for ledere, fagansvarlige, ansatte, tillitsvalgte, brukere, leverandører og kunder?
- Hvordan jobber Datatilsynet med de nye reglene og hva er våre forventinger til dere?
- Vi presenterer de 10 viktigste endringene fra dagens regelverk til de nye personvernreglene som kommer i 2018 og gir råd om hvordan dere kan starte arbeidet med de nye reglene.

09.45-10.30

Kristian Foss
Bull & Co

 

 

GDPR setter fokus på sikkerhet ved behandling av personopplysninger, og skjerper sanksjonene ved overtredelse kraftig. Advokat Kristian Foss vil gi deg et innblikk i:

-          kravene til tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå nødvendig     sikkerhet 

-          hva konsekvensene av å sove i timen kan bli, og

-          strategier for å redusere risikoen og etterleve kravene i GDPR

10.30-10.50

Pause

 
10.50-11.00

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

 GDPR regulering, teknologi, organisasjon og kompetanse. Hva er viktig for bransjen, hva skjer fremover nå og hvordan jobber vi med landskapet rundt GDPR
11.00-11.20

Eirik Gulbrandsen

Arrow ECS Norway

Hva betyr GDPR for IT-avdelingen? 

Hvilken rolle har IT-avdelingen relatert til GDPR? Hvordan kan IT-avdelingen best møte kravene fra de andre delene av organisasjonen? Og – hvilke type verktøy er tilgjengelige i markedet for å lette, automatisere og håndtere GDPR-kravene?

 

11.20-12.00

Q & A med alle foredragsholdere og salen

Spørsmål og svar blir samlet opp og gjort tilgjengelig etterpå og vil inngå i bransjen og myndighetenes arbeid med den videre innføringen og oppfølgingen av GDPR i Norge.

 

 

 

Kommende arrangementer

4.
September 2018
IKT-Norge
IKT-Norge Bredbåndsforum
5.
Desember 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotell
IKT-Norges julemiddag og seminar