Datatilsynet, Bull & Co og IKT-Norge inviterer til en serie halvdags-seminarer om nye personvernregler og GDPR. Det nye regelverket gir norske og europeiske virksomheter nye plikter og mer ansvar for å ivareta personvern. Samtidig styrkes rettighetene til dem som får sine personopplysninger registrert. Denne lovendringen vil kreve at de fleste bedriftene og organisasjonene i Norge må gjøre forretnings- og driftsmessige endringer.

 

Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene.

Målet med halvdags-seminaret er å gi et innblikk i og forståelse for hvordan de nye reglene vil treffe tjeneste-tilbydere og aktører i ulike sektorer. Gjennom foredrag fra blant annet Datatilsynet, IKT-Norge, Bull & Co og andre bransjeaktører, mulighet til å spørre om de dere lurer på og tid til diskusjoner, vil vi belyse endringer fra dagens regelverk til GDPR.

 

Agenda publiseres fortløpende, seminaret finner sted 13:00– 15:30.

Har du spørsmål? Kontakt thea@ikt-norge.no