Tid: 08.30-10.00

Sted: IBM Client Center Oslo, 1. etg. Sundtkvartalet.
Adresse: Lakkegata 53. Inngang Lakkegata/Vahls gate

Monica Mæland er regjeringens nye moderniseringsminister, og i regjeringsplattformen spiller digitalisering en betydelig rolle for omstilling og vekst i næringsliv og offentlig sektor. Men hva betyr regjeringens nye politikk for digitale næringer?

 

 • Velkommen. Hans-Henrik Merckoll, direktør tjenestedivisjon, IBM og Heidi Austlid adm. dir., IKT-Norge.
 • Regjeringens digitale veivalg for Norge. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.
 • Debatt:
  • Halvor Walla, daglig leder, Framsikt
  • Anne-Sofie Risåsen, direktør konsulentdivisjon, IBM
  • Lars-Erik Johannessen, direktør consulting, Evry
  • Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant, AP
  • Heidi Austlid, adm. dir., IKT-Norge 

 Debatten vil bli ledet av Roger Schjerva, sjeføkonom, IKT-Norge

• Hvordan skal samarbeidet med privat sektor forsterkes?

• Regjeringen skal utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, på hvilken måte vil private aktører involveres i dette arbeidet?

• Hvordan vil regjeringen legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester?

 

Merk at dette er et arrangement kun for IKT-Norges medlemmer.

 

Vel møtt 20. mars!