Erna eller Jonas? Og hvem får de med seg på laget?

 

Uansett hvem som skal danne regjering vil mange spørsmål nå bli løftet opp i lufta på nytt, som for eksempel:

• Hva skjer nå med opsjonsbeskatningen? Begge statsministerkandidatene har lovet forbedringer. Hvilke forbedringer kan vi vente og hvor raskt?

• Hvilket departement og hvilken statsråd skal få ansvaret for digitaliseringen av offentlig sektor? Eller vil det bli organisert på helt nye måter?

• Vil den nye regjeringen ta kompetanseutfordringen på større alvor? Hva vil skje med koding i grunnskolen? Blir det større tempo i utdanningen av IT-spesialister? Vil den administrative byrden ved å leie inn utenlandsk arbeidskraft bli redusert?

• Vil teknologi og digitalisering bli viktigere i næringspolitikken og i forskningspolitikken?

• Får vi en ny arbeidsdeling mellom privat og offentlig sektor? Blir det mer eller mindre av at offentlige etater skal utvikle digitale tjenester selv? Og hva med anskaffelsesreglene?

 

Møt:

Paul Chaffey, nåværende statssekretær for digitalisering (H)

Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant (AP)

Sverre Vatnar, politisk rådgiver for finanskomiteen (KrF)

Heidi Arnesen Austlid, adm.dir. IKT-Norge

Samtalen ledes av IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva.

 

Arrangementet finner sted i IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20 i Oslo, kl. 14.00 til 15.30.

 

Uansett valgresultat skal det dannes en ny regjering på basis av en ny regjeringsplattform. Denne regjeringsplattformen vil de som står bak den nye regjeringen bruke mange uker etter valget på å forhandle om. Dette møtet er starten på IKT-Norges arbeid med å påvirke den nye regjeringsplattformen, slik at den gjør Norge til et bra land for den digitale næringen å vokse i og slik at den gjør digitaliseringen bra for Norge.

 

NB.: Begrenset antall plasser. Ved stor pågang vil IKT-Norges medlemmer prioriteres.