Tid: Fredag 24. november kl 09.00-12.00 (Frokostservering fra kl. 08.30)

 

Er Norge så åpent det kan og burde være? Flere eksempler den siste tiden sår tvil om den norske åpenhetskulturen og tilgangen på offentlig data, og signaliserer at vi ikke er i mål med dette arbeidet. Idrettsorganisasjoner med skjult pengebruk, varslere som føler seg truet, manglende åpenhet om politikeres investeringer, skjult eierskap i norske selskaper - dette er eksempler fra saker som har kommet til overflaten den siste tiden.

 

Den norske regjeringen må ta et klart standpunkt omkring dette temaet. Norge deltar i det internasjonale initiativet Open Government Partnership, og det forplikter oss til å ha en klar visjon og tydelige mål rundt åpenhet.

 

Fredag 24. november inviterer vi til et formiddagsseminar om åpenhet i Norge. Du møter statsråd Jan Tore Sanner, Sivilombudsmann Aage Falkanger, IKT-Norges Torgeir Waterhouse, Riksrevisjonens Knut Aarhus, Tax Justice Norges Sigrid K. Jacobsen og Kjersti Løken Stavrum fra Tinius Stiftelsen.

 

Møteledere og innledere (OGP-rådet): Liv Freihow (IKT-Norge) Guro Slettemark (Transparency International Norge) og Joachim Nahem (NUPI).