Velkommen til oppstartsmøte i IKT-Norges Bredbåndsforum

IKT-Norge inviterer ekom-bransjen til det første møtet i IKT-Norges nyetablerte Bredbåndsforum. Her skal vi sørge for å løfte frem aktuelle bredbåndsrelaterte saker som engasjerer ekom-bransjen, og sørge for at disse blir hørt og sett av myndighetsorganer og politiske beslutningstakere.

 

Med en ny regjering på plass har vi invitert en representant fra regjeringen til å snakke om regjeringens telepolitikk for de neste fire årene. Samtidig vil NKOM gi forsamlingen innsikt i de viktigste funnene i NKOMs ”ROBIN-rapport”, og en oppsummering av de viktigste høringssvarene. Vi avrunder møtet med en samtale mellom bransjeaktørene, NKOM og regjeringens representant.

Foredragsholdere

Reynir_1

Reynir Jóhannesson

Samferdselsdepartementet
Bjorn Erik Eskedal_1


Bjørn Erik Eskedal

NKOM
Torgeir_1

 
Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

 Tore_01

Tore Kristoffersen

Lyse

svanoe_asle_high_1

Asle Svanøe

Telenor

 

Program:
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe
09:30 – 10:00 Regjeringens telepolitikk for de 4 neste årene v/Reynir Jóhannesson, Statssekretær Samferdselsdepartementet
10:00 – 10:30 ”ROBIN-rapporten” – målbilder, tiltak og høringssvar v/ Bjørn Erik Eskedal, NKOM
10:30 – 11:00 Samtale mellom Jóhannesson, Eskedal, Lyse v/Tore Kristoffersen, Telenor v/Asle Svanøe og IKT-Norge v/Torgeir Waterhouse