Velkommen til oppstartsmøte IKT-Norges Bredbåndsforum

 IKT-Norge inviterer alle i ekombransjen til det første møtet i IKT-Norges nyetablerte Bredbåndsforum. Her skal vi sørge for å løfte frem aktuelle bredbåndsrelaterte saker som engasjerer ekombransjen, og sørge for at disse blir hørt og sett av myndighetsorganer og politiske beslutningstakere.

 

Med en ny regjering på plass har vi invitert en representant fra regjeringen til å snakke om regjeringens telepolitikk for de neste 4 årene. Samtidig vil NKOM gi forsamlingen innsikt i de viktigste funnene i NKOMs ”ROBIN-rapport”, og en oppsummering av de viktigste høringssvarene. Vi avrunder møtet med en samtale mellom bransjeaktørene, NKOM og regjeringens representant.

Program:
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe
09:30 – 10:00 Regjeringens telepolitikk for de 4 neste årene v/Reynir Johannesson
10:00 – 10:30 ”ROBIN-rapporten” – målbilder, tiltak og hørisgssvar v/ Bjørn Erik Eskedal, NKOM
10:30 – 11:00 Samtale mellom Johannesson, Eskedal, bransjeaktører og IKT-Norge v/Torgeir Waterhouse 

Bredbåndsforum arrangeres denne gangen som en forlengelse av Norwegian Internet Week.

 

Program og påmelding til Norwegian Internet Week:    
https://event.ikt-norge.no/event/norwegian-internet-week-144904/

Kommende arrangementer

21.
September 2017
Teknologihuset
28.
September 2017
Hos Tieto, Skøyen
10.
Oktober 2017
Teknologihuset