Velkommen til møte i IKT-Norges Bredbåndsforum

Vi inviterer til nyårets første møte i  IKT-Norges Bredbåndsforum. Her tar vi opp dagsaktuelle saker som engasjerer ekom-bransjen, og sørger for at disse blir hørt og sett av myndighetsorganer og politiske beslutningstakere.

Denne gangen har vi muligheten til å bli kjent med Tommy Skjervold, ny statssekretær etter Reynir Johannesson i Samferdselsdepartementet. I tillegg kommer Trond Skjellerud  (Eidsiva Bredbånd) og Dag Wigum (Telia) for å fortelle om felles samarbeidsprosjekter, og tanker omkring fremtidig utvikling av alternativt kjernenett. Tore Kristoffersen fra Lyse følger opp med deres perspektiver rundt den nasjonale betydningen av kjernenett. Siste taler er Siri Kalager e fra Telenor.

Vi avrunder møtet med en plenumssamtale mellom innlederne og andre bransjeaktører. Arrangementet er forbeholdt bransjeaktører.

 Program

1230 - 1300: Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet - Tanker rundt alternative kjernenett

1300 - 1320: Trond Skjellerud, Eidsiva Bredbånd - Bredbånd og samfunnsoppdrag

1320 - 1340: Dag Wigum, Telia - Partnerskap på vei mot 5G

1340 - 1400: Tore Kristoffersen, Lyse Fiberinvest: Kjernenett i et nasjonalt perspektiv

1400 - 1420: Pause

1420 - 1440: Siri Kalager, Telenor: Slik mener vi myndighetene bør legge til rette for å unngå et digitalt klasseskille

1440 - 1530: Debatt og Q&A om bredbåndspolitikk med Nina Vesterby, Vidar Lavoll, Trond Skjellerud, Tommy Skjervold, Tore Kristoffersen, Asle Svanøe og Dag Wigum

Foredragsholdere

undefined

Trond Skjellerud

Adm. Dir.

Eidsiva Bredbånd

Tommy Skjervold

Tommy Skjervold

Statsekretær

Samferdselsdepartementet

undefined

Dag Wigum

CTO

Telia

undefined

Tore Kristoffersen

Prosjektdirektør
Lyse Fiberinvest

undefined

Siri Kalager

Regulatorisk direktør

Telenor Norge