Vi inviterer til tredje møte i IKT-Norges Bredbåndsforum i 2018

 

Tid: 12.00 - 15.00

Sted: IKT-Norge, Oscarsgate 20, Oslo

På dette møtet i Bredbåndsforum tar vi for oss følgende temaer:

  • Graveforskriften, oppfølging av denne. 
  • Standardkontrakter i kommunene. Stian Berg fra Viken Fiber "Rammevilkår til begjær – og besvær"
  • Ekom-regulering: Det kommer ny regulering av EKOM-markdet i 2019. Kort orientering
  • Sikkerhetsloven - NKOM har gitt innspill til ny sikkerhetslov. 

 

GraveforskriftenI

IKT-Norges undersøkelse om ståa på implementering av graveforskriften avslørte store hull i implementeringen. Samferdselsdepartementet har varslet en hardere linje mot kommunene. Vi ønsker innspill fra næringen på hvor skoen trykker. 

 

Standardkontrakt for offentlig støttede utbyggingsprosjekter

Bransjen har tatt initiativ til å utvikle en standardkontrakt for fiberutbygging i kommunene med offentlige støttemidler. Nasjonalt Bredbåndsråd har sagt nei til utkastet fra bransjen. Stian Berg fra Viken Fiber innleder. Så legges det opp til en diskusjon om veien videre.

 

Ny EKOM-regulering

Det jobbes med ny regulering av EKOM-markedet i 2019/2020. Vi går over de viktigste områdene NKOM ser på i ny regulering. 

 

Sikkerhetsloven

NKOM har gitt innstill til ny sikkerhetslov. Vi ser på hva det betyr for næringen. 

 

Foredragsholdere

undefined

Stian Berg

 Direktør for utbygging og nettverk
Viken Fiber

Møtet er åpent for medlemmer av IKT-Norge.