Velkommen til forum for bærekraft og utvikling 

 

Sted: IKT-Norge, Oscars gate 20

Tid: 16. november, 09.00-11.00

 

Dagsorden:

1. FNs Bærekraftsmål: hvordan kan vi som bransje vise at vi bidrar?
Vi vil presentere en felles satsing som beskriver hvordan teknologi bidrar til FNs bærekraftsmål / SDGs. Presentasjon av digital løsning for næringen og enkeltbedrifter. 

2. Oslo European Green Capital (EGC). Vi lager et felles arrangement om teknologi og bærekraft under EGC i Oslo, april 2019.

3. Digital strategi for utviklingspolitikken og opprettelse av samarbeidsråd med bistand og utviklingsaktører.

4. Høringsmøte om nye regler for bærekraftige innkjøp av teknologi i offentlig sektor - v/DIFI, Sarah Fossen Sinnathamby. 

DIFI ønsker å få innspill av IKT-Norges medlemmer på hvordan dere mener vi best kan oppnå bærekraftige anskaffelser av PCer og skjermer gjennom offentlige anskaffelser. Resultatet vil bli et sett med krav og kriterier som offentlige innkjøpere kan benytte i sine anskaffelsesprosesser. Kriteriesettet vil ferdigstilles i 2019.

I arbeidet vil DIFI ta utgangspunkt i krav og kriterier som ble lansert av DIFIs svenske søster, Upphandlingsmyndigheten, tidligere i år. DIFI vil også se hen til EUs kriteriesett.

Følgende problemstillinger vil bli belyst:

• Hvordan vurderer dere dagens krav og kriterier utviklet av EU og Upphandlingsmyndigheten?

• Kan disse kravene og kriteriene overføres 1:1 i Norge?

• Hva mangler og bør legges til?

5. Innspill til satsinger fremover

Har du innspill eller spørsmål om forummøtet eller arbeidet vårt med bærekraft og utvikling, ta kontakt:
 
Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling (fs@ikt-norge.no, mob. 920 32470 ).
Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør (Line@ikt-norge.no, mob. 920 65 300).

 

Velkommen!