Velkommen til IKT-Norges kompetanseforum!

 

IKT-Norge vil med dette invitere ledere blant våre medlemmer til å delta i IKT-Norges kompetanseforum. Første møte:

Tid: 16. mai kl. 08.00 til 09.30

Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20

En helhetlig kompetansepolitikk er viktig for Norges fremtidige konkurransekraft og vår evne til å hente produksjon hjem og ikke minst skape flere nye arbeidsplasser. Dette må skje i tett samarbeid med kunnskapssektoren.
 

IKT-Norge inviterer ledere blant våre medlemsbedrifter til å utvikle en samlet strategi for å styrke næringens konkurransekraft og å dekke samfunnets behov for IKT-kompetanse.

 

IKT-Norges kompetanseforum skal:

• Sammenstille politiske krav til nasjonale myndigheter for å imøtekomme digitale kompetansebehov

• Utvikle samarbeidsflater med kunnskapssektoren for å sikre kvalitet og nærhet mellom utdanning og næringens behov

• Utvikle næringens eget bidrag for å styrke digital kompetanse og kapasitet

 

Har du spørsmål? Kontakt adm. direktør Heidi Austlid på e-post heidi@ikt-norge.no

 

Velkommen!

Kommende arrangementer

25.
Mai 2018
Sesam
GDPR - hvilke forbrukerrettigheter har jeg?
28.
Mai 2018
Le Bistro de Pierre, Sitges
Norwegian evening at HIMSS Europe in Sitges
31.
Mai 2018
Scandic St. Olavs Plass
China Hi-Tech Fair 2018 in Norway