Velkommen til IKT-Norges kompetanseforum!

 

IKT-Norge vil med dette invitere ledere blant våre medlemmer til å delta i IKT-Norges kompetanseforum. Første møte:

Tid: 16. mai kl. 08.00 til 09.30

Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20

En helhetlig kompetansepolitikk er viktig for Norges fremtidige konkurransekraft og vår evne til å hente produksjon hjem og ikke minst skape flere nye arbeidsplasser. Dette må skje i tett samarbeid med kunnskapssektoren.
 

IKT-Norge inviterer ledere blant våre medlemsbedrifter til å utvikle en samlet strategi for å styrke næringens konkurransekraft og å dekke samfunnets behov for IKT-kompetanse.

 

IKT-Norges kompetanseforum skal:

• Sammenstille politiske krav til nasjonale myndigheter for å imøtekomme digitale kompetansebehov

• Utvikle samarbeidsflater med kunnskapssektoren for å sikre kvalitet og nærhet mellom utdanning og næringens behov

• Utvikle næringens eget bidrag for å styrke digital kompetanse og kapasitet

 

Har du spørsmål? Kontakt adm. direktør Heidi Austlid på e-post heidi@ikt-norge.no

 

Velkommen!

Kommende arrangementer

1.
November 2018
IKT-Norge
Innspillsmøte - IKT-Norge på SXSW 2019
7.
November 2018
TBA (Oslo sentrum)
8.
November 2018
Café Christiania
Visma og IKT-Norge inviterer til digitaliseringsdebatt