Velkommen til NEO 2018!

 

Tid: 23. april, 08.30-15.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

 

Norge står overfor store utfordringer. Teknologi åpner opp mulighetene for å få til omstilling i offentlig sektor og næringsliv. Samtidig vil teknologi og digitale næringer være avgjørende for å realisere FNs bærekraftsmål. Teknologi kan bidra til å sikre bedre helse, utdanning til alle - og ikke minst bøte på våre klimautfordringer. Digitale næringer skaper samtidig nye vekstmuligheter for Norge, nye arbeidsplasser og er et virkemiddel til å opprettholde vår velferdsmodell.

 

På årets NEO-konferanse gir vi ledere og beslutningstakere innsikt i teknologiutvikling, og diskuterer de muligheter og utfordringer vi som nasjon har fremover. Vi tar diskusjonen om etiske dilemmaer, hvilke regulatoriske og sikkerhetsmessige hindre som oppstår, og hvordan teknologinæringen kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Samtidig tar vi diskusjonen om etiske dilemmaer og det digitale trusselbildet.

   

Foredragsholdere

undefined

Cilia Holmes Indahl

Bærekraftsdirektør
Aker BioMarine

undefined

Heri Ramampiaro

Førsteamanuensis
NTNU AI-Lab

 

undefined

Ishtar Touailat

Innovasjonsjef
Tieto

undefined

Rebekka Borsch

Statssekretær Kunnskapsdepartementet

undefined

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister
Nærings- og fiskeridepartementet

undefined

Beth Stensen

Leder nye kundetjenester
Ruter

 

undefined

Nikolai Astrup

Utviklingsminister Utenriksdepartementet

 

 

NB.: IKT-Norges generalforsamling finner sted samme dag. Les mer og meld deg på her.

Kommende arrangementer

22.
Mars 2018
IKT-Norge
Fintech Forum
22.
Mars 2018
Teknologihuset
EHiN-partnermøte 2018
11.
April 2018
IKT-Norge
Forum for offentlig sektor