Velkommen til NEO 2018 - IKT-Norges årskonferanse

Tid: 23. april, 08.30-15.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

 

Det digitale trusselbildet er i stadig endring - er det grunn til panikk?

 

Digitale næringer skaper nye vekstmuligheter og arbeidsplasser. Likevel vet vi at når teknologiutviklingen går raskt oppstår det både etiske og moralske dilemmaer. Hva skjer når grenser utfordres? Er det mulig å stoppe opp?

Sikkerhetskultur er vel så viktig for å lykkes med sikkerhet som teknologien selv, vil enkelte hevde. På NEO møter du Lilly Muller fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Kai Roer fra CLTRe. Sammen tar vi debatten om digital sabotasje, sikkerhet og etiske dilemmaer.

Den norske regjeringen har uttalt at Norge har store ambisjoner om å bidra til gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Vi gleder oss til å høre hvordan digitale næringer kan bidra i denne dugnaden for å sikre bedre helse, utdanning til flere, utnytte havressursene og ikke minst bøte på våre klimautfordringer. Utviklingsminister Nikolai Astrup skal gi oss innblikk i hvilke forretningsmuligheter som er knyttet til bærekraftarbeidet og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal innlede om omstillingskraften som ligger i digitale næringer.

 

På NEO 2018 vil vi ta for oss:

 

Teknologi - mer enn trender?
Hva skjer når vi kan manipulere genene våre? Hvem vil ha kontroll på vår intellektuelle kapital? Vil maskiner med sine intelligente systemer kunne bli smartere enn oss? Hvordan kan teknologi best mulig utnyttes til utvikling av selskaper og tjenester?

 

Kraften i omstilling
Hvordan kan vi anvende teknologi for å skape fremtidens arbeidsplasser? Og hvordan kan vi på best mulig måte anvende teknologi for å få til omstilling av det eksisterende?

 

Bærekraft og teknologi - to sider av samme sak?

Teknologi og digitale næringer vil være avgjørende for å realisere FNs bærekraftsmål. Teknologi kan bidra til å sikre bedre helse, utdanning til alle og ikke minst bøte på våre klimautfordringer.

 

Digital sikkerhet og etikk - hva skal til for å lykkes?

Når teknologiutviklingen skjer raskt oppstår både etiske og moralske dilemmaer, og nye digitale trusselbilder oppstår. Hva er utfordringene og mulighetene? Hva skjer når grenser utfordres? Er det mulig å stoppe opp?

Filosof Henrik Syse avslutter konferansen med et innblikk i etikk og moral i forandringens tid. I sikkerhetsarbeid ligger det et hav av etiske vurderinger. Kommer vi til å lykkes?

 

Ta del i denne viktige diskusjonen 23. april på NEO 2018! 

Se fullstendig program her

 

Foredragsholdere

undefined

Cilia Holmes Indahl

Bærekraftsdirektør
Aker BioMarine

undefined

Heri Ramampiaro

Førsteamanuensis
NTNU AI-Lab

 

undefined

Rebekka Borsch

Statssekretær Kunnskapsdepartementet

undefined

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister
Nærings- og fiskeridepartementet

undefined

Beth Stensen

Leder nye kundetjenester
Ruter

 

undefined

Nikolai Astrup

Utviklingsminister Utenriksdepartementet

 

undefined

 

Lilly Muller

Research Fellow
NUPI

undefined

Jan Christian Vestre

CEO Vestre

NB.: IKT-Norges generalforsamling for medlemmer finner sted samme dag. Les mer og meld deg på her.