Hvordan vil de nye opsjonsreglene slå inn for din bedrift? Regjeringen har varslet nye regler for opsjonsbeskatning som vil komme i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet den 12. oktober. I den forbindelse vil IKT-Norge i samarbeid med advoktatfirmaet Selmer gi en rask innføring og en god oversikt over implikasjonene og hvordan en rigger dette for selskaper som er omfattet av endringene. 
 
Tid: 08.30 - 10.00
 
Agenda: 
 
  • Velkommen og intro til IKT-Norges arbeid med bedre opsjonsregler - Fredrik Syversen, IKT-Norge
  • Kort gjennomgang av de nye reglene - Sverre Hveding og Remi Dramstad, Advokatfirmaet Selmer DA
  • Hvordan rigge et opsjonsprogram -  Sverre Hveding og Remi Dramstad, Advokatfirmaet Selmer DA
  • Q&A