Tid: 23. april, kl. 08.30 - 09.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

 

Kun medlemmer av IKT-Norge kan delta på generalforsamling. 

 

IKT-Norges årskonferanse NEO 2018 går av stabelen samme dag. På NEO gir vi ledere og beslutningstakere innsikt i hvordan teknologiutviklingen påvirker samfunnsutviklingen. I år ser vi spesielt på hvordan bærekraftig teknologi både er bra for miljøet og økonomisk lønnsomt. IT-sikkerhet er i offentlighetens søkelys, det samme er teknologiens etikkutfordringer. Velkommen til en fagdag spekket med nyttige innspill. 

  

Generalforsamlingen behandler som et minimum disse sakene:

 

1. Registrering av oppmøte, godkjenning av fullmakter

2. Godkjenning av møteinnkalling

3. Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll

4. Fremleggelse av årsmelding og evt. andre rapporter fra styret

5. Fremleggelse av regnskaps- og revisjonsberetning

6. Nye vedtekter

7. Valg av styremedlemmer, styrets leder og varamedlemmer

8. Valg av valgkomité

9. Andre saker

 

Forslag til saker som skal behandles under «Andre saker» må være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen (16. april). Alle ordinære medlemmer kan sende inn forslag. Disse sendes til Elisabeth Aas på e-post ea@ikt-norge.no.

 

Vel møtt!