Velkommen til seminar om offentlige IKT-anskaffelser - leverandørperspektivet

 

Seminaret gir en oversikt over hvilke muligheter anskaffelsesreglene gir, også sett fra representanter for oppdragsgiver- og leverandørsiden.

 

Tid: 23. mai 2018, kl. 08.30-12.30

Sted: Mesh - the Gallery 

 

Mange finner det utfordrende å forholde seg til regler om offentlige IT-anskaffelser. Sammen med Advokatfirmaet Bull & Co inviterer vi til halvdagsseminar hvor vi belyser hvilke regler det er essensielt å forholde seg til når en jobber med offentlige anskaffelser.

Vi vil vise hvilke innovative muligheter som finnes innenfor dagens regler. Leverandører forteller om sine erfaringer. Innkjøpersiden kommer og forklarer hva som er en drømmeleverandør for dem. En stortingsmelding om offentlige anskaffelser er under arbeid og skal legges frem før påske 2019. Hvilke endringer i regelverket kan vi vente oss?

 

Program:

  • Regjeringens nye stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Ved Liv Lunde, direktør i konkurransepolitisk avdeling, Næringsdepartementet.       
  • Handlingsrommet for innovative løsninger etter anskaffelsesreglene. Ved Kirti Mahajan Thomassen og Andreas Wahl, advokatfirmaet Bull & Co.
  • Innlegg fra innkjøperorganisasjon, med fokus på IT-anskaffelser. Ved Arild Sundberg, kommunaldirektør, byrådsavdeling for finans, Oslo kommune.
  • «Ris og ros fra en mangeårig leverandør – EasyPark». Ved Stian A. Holst, direktør Easypark.
  • Vibeke Nyvold, direktør helse og offentlig sektor Accenture
  • Paneldebatt og spørsmål fra salen

     


Har du spørsmål? Kontakt Roger Schjerva på e-post schjerva@ikt-norge.no

Kommende arrangementer

1.
November 2018
IKT-Norge
Innspillsmøte - IKT-Norge på SXSW 2019
7.
November 2018
TBA (Oslo sentrum)
8.
November 2018
Café Christiania
Visma og IKT-Norge inviterer til digitaliseringsdebatt